คู่มือการสำรวจและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

คู่มือการสำรวจและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

คู่มือเทคนิคการสำรวจและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นฉบ…

อ่านต่อ...

การจัดกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมของสถาบันอยุธยาศึกษา

การจัดกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมของสถาบันอยุธยาศึกษา

คู่มือเทคนิคการจัดกิจกรรมค่ายวัฒนธรรม ฉบับสถาบันอยุธยาศึกษา กิจกรรมค่ายวัฒน…

อ่านต่อ...

ความขัดแย้งเรื่อง เค้าโครงการเศรษฐกิจของปรีดี พนมยงค์ และผลกระทบทางการเมืองหลังการปฏิวัติ ๒๔๗๕

ความขัดแย้งเรื่อง เค้าโครงการเศรษฐกิจของปรีดี พนมยงค์ และผลกระทบทางการเมืองหลังการปฏิวัติ  ๒๔๗๕

บทคัดย่อ                ภายหลังจากที่คณะราษฎรได้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองจา…

อ่านต่อ...

สมเด็จพระมหาธรรมราชากับการเสริมศักยภาพตัวเมืองอยุธยาด้านทิศตะวันออก

สมเด็จพระมหาธรรมราชากับการเสริมศักยภาพตัวเมืองอยุธยาด้านทิศตะวันออก

 บทคัดย่อ                การเสวยราชสมบัติของสมเด็จพระมหาธรรมราชาภายใต้พระรา…

อ่านต่อ...

พระเพชรรัตน์ เจ้าเมืองเพชรบูรณ์ ผู้คิดจะปล้นทัพหลวงสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช

พระเพชรรัตน์ เจ้าเมืองเพชรบูรณ์ ผู้คิดจะปล้นทัพหลวงสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช

พระเพชรรัตน์ เจ้าเมืองเพชรบูรณ์ ผู้คิดจะปล้นทัพหลวงสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิรา…

อ่านต่อ...

พิพิธภัณฑ์บริบาลกับการจัดการมรดกวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

พิพิธภัณฑ์บริบาลกับการจัดการมรดกวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

พิพิธภัณฑ์บริบาลกับการจัดการมรดกวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ศาสตราจาร…

อ่านต่อ...
1 2