ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก

ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถ…

อ่านต่อ...

โครงการสอนน้องเรียนศิลป์ กิจกรรมภาพพิมพ์ปูนปลาสเตอร์

โครงการสอนน้องเรียนศิลป์ กิจกรรมภาพพิมพ์ปูนปลาสเตอร์

วันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการ “สอนน้องเรียนศ…

อ่านต่อ...

การต้อนรับคณะจากมูลนิธิส่งเสริมข้าราชการบำนาญและครูอาวุโส

การต้อนรับคณะจากมูลนิธิส่งเสริมข้าราชการบำนาญและครูอาวุโส

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายพัฑร์ แตงพันธ์ นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา…

อ่านต่อ...

โครงการ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมการเขียนภาพการ์ตูน ป.๔-๖

โครงการ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมการเขียนภาพการ์ตูน ป.๔-๖

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการ “สอนน้องเรีย…

อ่านต่อ...

สอศ. รับรางวัลระดับดีเด่น จากการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ARU KM Day

สอศ. รับรางวัลระดับดีเด่น จากการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ARU KM Day

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ…

อ่านต่อ...

โครงการ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมการเขียนภาพการ์ตูน ป.๑-๓

โครงการ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมการเขียนภาพการ์ตูน ป.๑-๓

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการ “สอนน้องเรีย…

อ่านต่อ...

การร่วมจัดนิทรรศการ อยู่ดีกินดีอย่างกรุงศรีอยุธยา

การร่วมจัดนิทรรศการ อยู่ดีกินดีอย่างกรุงศรีอยุธยา

สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการ “อยู่ดีกินดีอย่างกรุงศรีอยุธยา” ในงานแสด…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะทำงานฝ่ายเนื้อหาการเสด็จเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมคณะทำงานฝ่ายเนื้อหาการเสด็จเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการส…

อ่านต่อ...

โครงการ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมการเขียนภาพการ์ตูน ป.๑-๓

โครงการ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมการเขียนภาพการ์ตูน ป.๑-๓

วันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการ “สอนน้องเรียน…

อ่านต่อ...

กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวั…

อ่านต่อ...
1 2 3 4 5 27