การแต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประเภทหน่วยงาน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙

การแต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประเภทหน่วยงาน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้แทนสถาบันอยุธยาศึกษา เข้ารับเกียรติบัตรการแ…

อ่านต่อ...

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติแห่งเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติแห่งเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อนรับและเลี้ยงอาห…

อ่านต่อ...

โครงการสอนน้องเรียนศิลป์ กิจกรรมวาดภาพสีชอล์ค รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๒

โครงการสอนน้องเรียนศิลป์ กิจกรรมวาดภาพสีชอล์ค รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๒

ผ่านไปแล้วสำหรับการจัดโครงการสอนน้องเรียนศิลป์ กิจกรรมวาดภาพ โดยใช้สีชอล์ค …

อ่านต่อ...

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากสาขาวิชาการท่องเที่ยว

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากสาขาวิชาการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๕๙ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากสาขาวิชาการท่องเที่…

อ่านต่อ...

โครงการสอนน้องเรียนศิลป์ กิจกรรมวาดภาพ สีชอล์ค รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๑

โครงการสอนน้องเรียนศิลป์ กิจกรรมวาดภาพ สีชอล์ค รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๑

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการสอนน้องเรียนศิล…

อ่านต่อ...

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบูรณาการเพื่อการอนุรักษ์

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบูรณาการเพื่อการอนุรักษ์

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๕๙ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึ…

อ่านต่อ...

โครงการสอนน้องเรียนศิลป์ กิจกรรมวาดภาพสีชอล์ค รุ่นที่ ๑

โครงการสอนน้องเรียนศิลป์ กิจกรรมวาดภาพสีชอล์ค รุ่นที่ ๑

ผ่านไปแล้วสำหรับการจัดโครงการสอนน้องเรียนศิลป์ กิจกรรมวาดภาพ โดยใช้สีชอล์ค …

อ่านต่อ...

กิจกรรมอบรม “พุทธศิลป์ พุทธบูชา ผืนผ้าพระบฏ”

กิจกรรมอบรม “พุทธศิลป์ พุทธบูชา ผืนผ้าพระบฏ”

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรร…

อ่านต่อ...
1 18 19 20 21 22 27