สอศ. รับรางวัลระดับดีเด่น จากการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ARU KM Day

สอศ. รับรางวัลระดับดีเด่น จากการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ARU KM Day

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ…

อ่านต่อ...

ภาพบรรยากาศงานอยุธยาน่ายล วันที่ยี่สิบสอง

ภาพบรรยากาศงานอยุธยาน่ายล วันที่ยี่สิบสอง

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมอยุธยาน่ายล ณ ลานวัฒ…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการ…

อ่านต่อ...

ภาพบรรยากาศงานอยุธยาน่ายล วันที่ยี่สิบเอ็ด

ภาพบรรยากาศงานอยุธยาน่ายล วันที่ยี่สิบเอ็ด

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมอยุธยาน่ายล ณ ลานวัฒน…

อ่านต่อ...

ภาพบรรยากาศงานอยุธยาน่ายล วันที่ยี่สิบ

ภาพบรรยากาศงานอยุธยาน่ายล วันที่ยี่สิบ

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมอยุธยาน่ายล ณ ลานวัฒน…

อ่านต่อ...

ภาพบรรยากาศงานอยุธยาน่ายล วันที่สิบเก้า

ภาพบรรยากาศงานอยุธยาน่ายล วันที่สิบเก้า

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมอยุธยาน่ายล ณ ลานวัฒน…

อ่านต่อ...

การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการป…

อ่านต่อ...

กิจกรรมการบรรยายเรื่อง การศึกษามรดกสถาปัตยกรรมในโลกร่วมสมัยฯ

กิจกรรมการบรรยายเรื่อง การศึกษามรดกสถาปัตยกรรมในโลกร่วมสมัยฯ

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมการบรรยายเ…

อ่านต่อ...

ภาพบรรยากาศงานอยุธยาน่ายล วันที่สิบแปด

ภาพบรรยากาศงานอยุธยาน่ายล วันที่สิบแปด

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมอยุธยาน่ายล ณ ลานวัฒน…

อ่านต่อ...
1 4 5 6 7 8 41