ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมช…

อ่านต่อ...

ต้อนรับคณะจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ต้อนรับคณะจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษ…

อ่านต่อ...

งานหัตถกรรมดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย

งานหัตถกรรมดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศ…

อ่านต่อ...

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ๔/๒๕๖๒

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ๔/๒๕๖๒

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการ…

อ่านต่อ...

ภาพบรรยากาศงานอยุธยาน่ายล วันที่ยี่สิบสี่

ภาพบรรยากาศงานอยุธยาน่ายล วันที่ยี่สิบสี่

วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมอยุธยาน่ายล ณ ลานวัฒนธรรม…

อ่านต่อ...

ภาพบรรยากาศงานอยุธยาน่ายล วันที่ยี่สิบสาม

ภาพบรรยากาศงานอยุธยาน่ายล วันที่ยี่สิบสาม

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมอยุธยาน่ายล ณ ลานวัฒ…

อ่านต่อ...
1 3 4 5 6 7 41