โรงเรียนวัดบึงคา จ.สุพรรณบุรี ศึกษาดูงานที่สถาบันอยุธยาศึกษา

โรงเรียนวัดบึงคา จ.สุพรรณบุรี ศึกษาดูงานที่สถาบันอยุธยาศึกษา

               เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ต้อนรับคณะคร…

อ่านต่อ...

ต้อนรับและเลี้ยงรับรองคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย AEU ประเทศกัมพูชา

ต้อนรับและเลี้ยงรับรองคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย AEU ประเทศกัมพูชา

              วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๓๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ต้อน…

อ่านต่อ...

ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

               เมื่อวันที่ ๖-๗ มกราคม ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ …

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

               เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษ…

อ่านต่อ...

กิจกรรมเพิ่มทักษะครูผู้สอนด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา

กิจกรรมเพิ่มทักษะครูผู้สอนด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา

               เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจ…

อ่านต่อ...

อบรมหลักสูตรระยะสั้น : วิจิตรตระการตาใบลาน สืบสานภูมิปัญญากรุงเก่า

อบรมหลักสูตรระยะสั้น : วิจิตรตระการตาใบลาน สืบสานภูมิปัญญากรุงเก่า

                เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบ…

อ่านต่อ...
1 38 39 40 41