การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย

การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลเช…

อ่านต่อ...

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องอยุธ…

อ่านต่อ...

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ ๒ เรื่อง วุ้นกะทิดอกไม้ไทย

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ ๒ เรื่อง วุ้นกะทิดอกไม้ไทย

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิ…

อ่านต่อ...

พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬ…

อ่านต่อ...

โครงการสอนน้องเรียนศิลป์ กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลป์ด้วยศิลปะลายรดน้ำ

โครงการสอนน้องเรียนศิลป์ กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลป์ด้วยศิลปะลายรดน้ำ

วันที่ ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการ “สอนน้องเรียนศิลป…

อ่านต่อ...

พิธีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

พิธีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสถาบันอยุธยาศึกษ…

อ่านต่อ...

โครงการ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมเขียนภาพการ์ตูน

โครงการ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมเขียนภาพการ์ตูน

วันที่ ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการ “สอนน้องเรียนศิลป์”…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

ประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะเป็นหน่วยอนุรัก…

อ่านต่อ...

กิจกรรมบรรยายเรื่อง “ถอดบทเรียน การอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น กรณีศึกษา โบราณสถานเพนียดคล้องช้าง พระนครศรีอยุธยา”

กิจกรรมบรรยายเรื่อง “ถอดบทเรียน การอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น กรณีศึกษา โบราณสถานเพนียดคล้องช้าง พระนครศรีอยุธยา”

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมบรรยายเรื่อ…

อ่านต่อ...
1 2 3 4 5 6 41