เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรากูร

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรากูร

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมพิธีเ…

อ่านต่อ...

โครงการค่ายศิลปะ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมจิตรกรรมไทยประเพณี ๒

โครงการค่ายศิลปะ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมจิตรกรรมไทยประเพณี ๒

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการค่ายศิลปะ…

อ่านต่อ...

กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมในชุมชนคลองสระบัว

กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมในชุมชนคลองสระบัว

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนควา…

อ่านต่อ...

ร่วมจัดนิทรรศการ “พระบารมีปกเกล้าชาวอยุธยา” ในการประชุมสภากาแฟ

ร่วมจัดนิทรรศการ “พระบารมีปกเกล้าชาวอยุธยา” ในการประชุมสภากาแฟ

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการ “พระบารมีปกเ…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ๗/๒๕๖๐

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ๗/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา ปูชตรีรัตน์ รองผู้อำนวย…

อ่านต่อ...

กิจกรรม “อยุธยาศึกษาสัญจร” รุ่นที่ ๙

กิจกรรม “อยุธยาศึกษาสัญจร” รุ่นที่ ๙

เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรม “อยุธยาศึกษาสัญ…

อ่านต่อ...

โครงการค่ายศิลปะ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมจิตรกรรมไทยประเพณี ๑

โครงการค่ายศิลปะ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมจิตรกรรมไทยประเพณี ๑

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการค่ายศิลปะ…

อ่านต่อ...

ประชุมหารือและกำหนดรูปแบบกิจกรรมตามรอย อ.เฟื้อ หริพิทักษ์

ประชุมหารือและกำหนดรูปแบบกิจกรรมตามรอย อ.เฟื้อ หริพิทักษ์

มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ร่วมกับสถาบันอยุธยาศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระน…

อ่านต่อ...

โครงการค่ายศิลปะ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมจิตรกรรมไทยเอกรงค์ ๑

โครงการค่ายศิลปะ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมจิตรกรรมไทยเอกรงค์ ๑

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการค่ายศิลปะ …

อ่านต่อ...
1 2 3 4 5 6 26