แต่งชุดไทย ตามรอยละคร บุพเพสันนิวาส ที่สถาบันอยุธยาศึกษา

แต่งชุดไทย ตามรอยละคร บุพเพสันนิวาส ที่สถาบันอยุธยาศึกษา

#ตามรอยบุพเพสันนิวาส #สถาบันอยุธยาศึกษา #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ข…

อ่านต่อ...

การอบรมระบบจัดการข้อมูลพิพิธภัณฑ์แบบเครือข่าย (Museum Pool)

การอบรมระบบจัดการข้อมูลพิพิธภัณฑ์แบบเครือข่าย (Museum Pool)

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส…

อ่านต่อ...

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษ…

อ่านต่อ...

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษาฯ

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษาฯ

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษ…

อ่านต่อ...

พิธีซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙

พิธีซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙

บรรยากาศพิธีซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ในวันท…

อ่านต่อ...

พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ๒๕๖๑

พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ๒๕๖๑

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา…

อ่านต่อ...

กิจกรรม “สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา”

กิจกรรม “สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา”

วันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรม Workshop จิตรก…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ อาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยา…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมก…

อ่านต่อ...

กิจกรรมสัมมนา เรื่อง “มรดกโลก กับการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลก”

กิจกรรมสัมมนา เรื่อง “มรดกโลก กับการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลก”

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมสัมมนาการอนุรักษ์แ…

อ่านต่อ...
1 2 3 4 5 6 30