ต้อนรับและเลี้ยงรับรองคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย AEU ประเทศกัมพูชา

ต้อนรับและเลี้ยงรับรองคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย AEU ประเทศกัมพูชา

              วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๓๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ต้อน…

อ่านต่อ...

ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

               เมื่อวันที่ ๖-๗ มกราคม ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ …

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

               เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษ…

อ่านต่อ...

กิจกรรมเพิ่มทักษะครูผู้สอนด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา

กิจกรรมเพิ่มทักษะครูผู้สอนด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา

               เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจ…

อ่านต่อ...

อบรมหลักสูตรระยะสั้น : วิจิตรตระการตาใบลาน สืบสานภูมิปัญญากรุงเก่า

อบรมหลักสูตรระยะสั้น : วิจิตรตระการตาใบลาน สืบสานภูมิปัญญากรุงเก่า

                เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบ…

อ่านต่อ...
1 37 38 39