โครงการสอนน้องเรียนศิลป์ “จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์”

โครงการสอนน้องเรียนศิลป์ “จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์”

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการสอนน้องเรียนศิลป์…

อ่านต่อ...

โครงการวัฒนธรรมอยุธยาสู่การพัฒนาอาเซียน ครั้งที่ ๓

โครงการวัฒนธรรมอยุธยาสู่การพัฒนาอาเซียน ครั้งที่ ๓

สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธย…

อ่านต่อ...

พิธีแห่และถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

พิธีแห่และถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไ…

อ่านต่อ...

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา

เมื่อวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู…

อ่านต่อ...
1 34 35 36 37 38 41