ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

               เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดประชุมคณ…

อ่านต่อ...

ร่วมสัมมนา เรื่อง “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม”

ร่วมสัมมนา เรื่อง “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม”

               เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะเป็นหน่ว…

อ่านต่อ...

กิจกรรมธรรมะบรรยาย เรื่อง “พัฒนากระบวนการทักษะชีวิต ด้วยความคิดในหลักธรรม”

กิจกรรมธรรมะบรรยาย เรื่อง “พัฒนากระบวนการทักษะชีวิต ด้วยความคิดในหลักธรรม”

               เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมธ…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

               เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกร…

อ่านต่อ...

กิจกรรมจริยธรรมสัมพันธ์ เรื่อง “วัยรุ่นยุคใหม่ หัวใจสีขาว”

กิจกรรมจริยธรรมสัมพันธ์ เรื่อง “วัยรุ่นยุคใหม่ หัวใจสีขาว”

               เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมจริย…

อ่านต่อ...

สัมมนาเพื่อหาข้อสรุปเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

สัมมนาเพื่อหาข้อสรุปเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

               เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

ประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เ…

อ่านต่อ...

โครงการศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

โครงการศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

               ระหว่างวันที่ ๒๙ ส.ค. – ๑ ก.ย. ๕๘ ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและบ…

อ่านต่อ...

งาน “มหกรรมวัฒนธรรม ๔ ภาค” และ “เฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครบรอบ ๑๐๐ ปี”

งาน “มหกรรมวัฒนธรรม ๔ ภาค” และ “เฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครบรอบ ๑๐๐ ปี”

สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อ.อุมาภรณ์ กล้าหาญ และ อ.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม รองผู…

อ่านต่อ...
1 33 34 35 36 37 41