กิจกรรม “๘๘ พรรษา พ่อของแผ่นดิน” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรม “๘๘ พรรษา พ่อของแผ่นดิน” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกิจกรรม “๘๘ พรรษา พ่…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโค…

อ่านต่อ...

การเสวนาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้พระราชวังหลวงฯ

การเสวนาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้พระราชวังหลวงฯ

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้เข้าร่วมการเสวนาข้อมูลความร…

อ่านต่อ...

กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ศ…

อ่านต่อ...

กิจกรรมชุมชนต้นแบบด้านวัฒนธรรมตามแนวพระราชดำริ

กิจกรรมชุมชนต้นแบบด้านวัฒนธรรมตามแนวพระราชดำริ

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมชุมชนต้นแบบด้า…

อ่านต่อ...

โครงการฝึกอบรมวิทยากรผู้นำหน่วยอนุรักษ์ฯ

โครงการฝึกอบรมวิทยากรผู้นำหน่วยอนุรักษ์ฯ

เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์อุมาภรณ์ กล…

อ่านต่อ...

กิจกรรม “พัฒนาความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยาสำหรับครูฯ ครั้งที่ ๒

กิจกรรม “พัฒนาความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยาสำหรับครูฯ ครั้งที่ ๒

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรม “พัฒนาความรู้…

อ่านต่อ...

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เยี่ยมชมสถาบันอยุธยาศึกษา

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เยี่ยมชมสถาบันอยุธยาศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการ พร้อมด้…

อ่านต่อ...

กิจกรรมค่ายวัฒนธรรมนำวิถีชีวิตไทย

กิจกรรมค่ายวัฒนธรรมนำวิถีชีวิตไทย

เมื่อวันที่ ๔-๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมน…

อ่านต่อ...

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗

               เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา รับการตรวจประเม…

อ่านต่อ...
1 32 33 34 35 36 41