กิจกรรมเพิ่มทักษะครูผู้สอนด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา

กิจกรรมเพิ่มทักษะครูผู้สอนด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา

               เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจ…

อ่านต่อ...

อบรมหลักสูตรระยะสั้น : วิจิตรตระการตาใบลาน สืบสานภูมิปัญญากรุงเก่า

อบรมหลักสูตรระยะสั้น : วิจิตรตระการตาใบลาน สืบสานภูมิปัญญากรุงเก่า

                เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบ…

อ่านต่อ...
1 31 32 33