ร่วมงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ ๒๕๕๙

ร่วมงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์กันยารัตน์ คงพ…

อ่านต่อ...

ประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๙

ประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๑-๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะเป็นหน่วยอนุรักษ์ฯ จั…

อ่านต่อ...

กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษา…

อ่านต่อ...

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมทำบุญและถวายภัตตาหาร…

อ่านต่อ...

ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษร์ธานี

ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษร์ธานี

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธ…

อ่านต่อ...

กิจกรรมบรรยายทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอาเซียน

กิจกรรมบรรยายทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอาเซียน

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมบรรยายทางวิชาการ…

อ่านต่อ...

ภาพบรรยากาศโถงพักคอยบริเวณหน้าสถานที่การแสดงแสง-เสียง

ภาพบรรยากาศโถงพักคอยบริเวณหน้าสถานที่การแสดงแสง-เสียง

ภาพบรรยากาศโถงพักคอย บริเวณหน้าสถานที่การแสดงแสง-เสียง ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธ…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบั…

อ่านต่อ...

กิจกรรมอบรม “สืบสานภูมิศิลป์แผ่นดินสยาม หัตถกรรมงานแทงหยวก”

กิจกรรมอบรม “สืบสานภูมิศิลป์แผ่นดินสยาม หัตถกรรมงานแทงหยวก”

เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะ…

อ่านต่อ...

กิจกรรมแนะนำวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา

กิจกรรมแนะนำวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมแนะนำวารสารวิชาการอย…

อ่านต่อ...
1 31 32 33 34 35 41