กิจกรรมบรรยายทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอาเซียน

กิจกรรมบรรยายทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอาเซียน

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมบรรยายทางวิชาการ…

อ่านต่อ...

ภาพบรรยากาศโถงพักคอยบริเวณหน้าสถานที่การแสดงแสง-เสียง

ภาพบรรยากาศโถงพักคอยบริเวณหน้าสถานที่การแสดงแสง-เสียง

ภาพบรรยากาศโถงพักคอย บริเวณหน้าสถานที่การแสดงแสง-เสียง ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธ…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบั…

อ่านต่อ...

กิจกรรมอบรม “สืบสานภูมิศิลป์แผ่นดินสยาม หัตถกรรมงานแทงหยวก”

กิจกรรมอบรม “สืบสานภูมิศิลป์แผ่นดินสยาม หัตถกรรมงานแทงหยวก”

เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะ…

อ่านต่อ...

กิจกรรมแนะนำวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา

กิจกรรมแนะนำวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมแนะนำวารสารวิชาการอย…

อ่านต่อ...

กิจกรรม “๘๘ พรรษา พ่อของแผ่นดิน” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรม “๘๘ พรรษา พ่อของแผ่นดิน” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกิจกรรม “๘๘ พรรษา พ่…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโค…

อ่านต่อ...

การเสวนาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้พระราชวังหลวงฯ

การเสวนาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้พระราชวังหลวงฯ

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้เข้าร่วมการเสวนาข้อมูลความร…

อ่านต่อ...

กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ศ…

อ่านต่อ...

กิจกรรมชุมชนต้นแบบด้านวัฒนธรรมตามแนวพระราชดำริ

กิจกรรมชุมชนต้นแบบด้านวัฒนธรรมตามแนวพระราชดำริ

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมชุมชนต้นแบบด้า…

อ่านต่อ...
1 31 32 33 34 35 40