กิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้นฯ เรื่อง “เปิงสงกรานต์ สืบสานตำนานข้าว

กิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้นฯ เรื่อง “เปิงสงกรานต์ สืบสานตำนานข้าว

               เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบร…

อ่านต่อ...

กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง พลวัตของท้องถิ่นฯ

กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง พลวัตของท้องถิ่นฯ

               เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมอยุ…

อ่านต่อ...

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีมอบรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้งที่ ๑๒

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีมอบรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้งที่ ๑๒

               เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมวัน…

อ่านต่อ...

กิจกรรมอบรมทางวิชาการ “อยุธยาศึกษาสัญจร” ครั้งที่ ๒

กิจกรรมอบรมทางวิชาการ “อยุธยาศึกษาสัญจร” ครั้งที่ ๒

               เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกร…

อ่านต่อ...

จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

                เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดประช…

อ่านต่อ...
1 31 32 33 34 35