งานข่วงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปวัฒนธรรม

งานข่วงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ…

อ่านต่อ...

พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๖

พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๖

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา โดย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำ…

อ่านต่อ...

กิจกรรมอบรมทางวิชาการ “อยุธยาศึกษาสัญจร” รุ่นที่ ๒

กิจกรรมอบรมทางวิชาการ “อยุธยาศึกษาสัญจร” รุ่นที่ ๒

เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมทางวิชาการ “อ…

อ่านต่อ...

กิจกรรมอบรมทางวิชาการ “อยุธยาศึกษาสัญจร” รุ่นที่ ๑

กิจกรรมอบรมทางวิชาการ “อยุธยาศึกษาสัญจร” รุ่นที่ ๑

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมทางวิชาการ “อ…

อ่านต่อ...

ร่วมงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ ๒๕๕๙

ร่วมงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์กันยารัตน์ คงพ…

อ่านต่อ...

ประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๙

ประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๑-๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะเป็นหน่วยอนุรักษ์ฯ จั…

อ่านต่อ...

กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษา…

อ่านต่อ...

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมทำบุญและถวายภัตตาหาร…

อ่านต่อ...

ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษร์ธานี

ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษร์ธานี

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธ…

อ่านต่อ...
1 30 31 32 33 34 40