คณะนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมสถาบันอยุธยาศึกษา

คณะนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมสถาบันอยุธยาศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมศิลปะและวัฒนธ…

อ่านต่อ...

กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียน เน…

อ่านต่อ...

กิจกรรมเพิ่มทักษะครู ครั้งที่ ๒ เรื่อง “หัตถกรรมงานบายศรี”

กิจกรรมเพิ่มทักษะครู ครั้งที่ ๒ เรื่อง “หัตถกรรมงานบายศรี”

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะครู…

อ่านต่อ...

กิจกรรมเพิ่มทักษะครู ครั้งที่ ๑ เรื่อง “หัตถกรรมงานแทงหยวก”

กิจกรรมเพิ่มทักษะครู ครั้งที่ ๑ เรื่อง “หัตถกรรมงานแทงหยวก”

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะครู…

อ่านต่อ...

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เยี่ยมชมสถาบันอยุธยาศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เยี่ยมชมสถาบันอยุธยาศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย ผศ.วชิรา ปูชตรีรัตน์…

อ่านต่อ...

งานข่วงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปวัฒนธรรม

งานข่วงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ…

อ่านต่อ...

พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๖

พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๖

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา โดย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำ…

อ่านต่อ...

กิจกรรมอบรมทางวิชาการ “อยุธยาศึกษาสัญจร” รุ่นที่ ๒

กิจกรรมอบรมทางวิชาการ “อยุธยาศึกษาสัญจร” รุ่นที่ ๒

เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมทางวิชาการ “อ…

อ่านต่อ...

กิจกรรมอบรมทางวิชาการ “อยุธยาศึกษาสัญจร” รุ่นที่ ๑

กิจกรรมอบรมทางวิชาการ “อยุธยาศึกษาสัญจร” รุ่นที่ ๑

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมทางวิชาการ “อ…

อ่านต่อ...
1 30 31 32 33 34 41