โครงการวัฒนธรรมอยุธยาสู่การพัฒนาอาเซียน ครั้งที่ ๓

โครงการวัฒนธรรมอยุธยาสู่การพัฒนาอาเซียน ครั้งที่ ๓

สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธย…

อ่านต่อ...

พิธีแห่และถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

พิธีแห่และถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไ…

อ่านต่อ...

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา

เมื่อวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู…

อ่านต่อ...

ศึกษาดูงานนิทรรศการผ้า ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

ศึกษาดูงานนิทรรศการผ้า ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

               เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอยุธ…

อ่านต่อ...
1 28 29 30 31 32 34