การต้อนรับคณะจากโรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์

การต้อนรับคณะจากโรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อ…

อ่านต่อ...

การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการป…

อ่านต่อ...

การบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน

การบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน

วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดบรรยายเรื่องการบริหารจัดก…

อ่านต่อ...

การต้อนรับคณะจากโรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์

การต้อนรับคณะจากโรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อ…

อ่านต่อ...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกิจกรรมเฉล…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

ประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะเป็นหน่วยอนุรัก…

อ่านต่อ...

การต้อนรับคณะจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การต้อนรับคณะจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษ…

อ่านต่อ...

กิจกรรมการเขียนภาพการ์ตูน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖

กิจกรรมการเขียนภาพการ์ตูน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการ “สอนน้องเรียน…

อ่านต่อ...

พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬ…

อ่านต่อ...
1 2 3 4 5 33