กิจกรรมเสวนา “พระบารมีปกเกล้าชาวอยุธยาด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์

กิจกรรมเสวนา “พระบารมีปกเกล้าชาวอยุธยาด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดก…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธ…

อ่านต่อ...

พิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ ๑๐

พิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ ๑๐

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมพิธีถวา…

อ่านต่อ...

กิจกรรม “อยุธยาศึกษาสัญจร” รุ่นที่ ๖

กิจกรรม “อยุธยาศึกษาสัญจร” รุ่นที่ ๖

เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรม “อยุธยาศึกษาสัญจ…

อ่านต่อ...

“น้ำอบ แป้งร่ำ บุหงารำไป วัฒนธรรมเครื่องหอมแห่งพระนครศรีอยุธยา”

“น้ำอบ แป้งร่ำ บุหงารำไป วัฒนธรรมเครื่องหอมแห่งพระนครศรีอยุธยา”

เมื่อวันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั…

อ่านต่อ...

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร…

อ่านต่อ...

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมพิธีถวา…

อ่านต่อ...

กิจกรรมค่ายวัฒนธรรมนำวิถีชีวิตไทย

กิจกรรมค่ายวัฒนธรรมนำวิถีชีวิตไทย

เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมค่ายวัฒนธรร…

อ่านต่อ...

กิจกรรม “อยุธยาศึกษาสัญจร” รุ่นที่ ๕

กิจกรรม “อยุธยาศึกษาสัญจร” รุ่นที่ ๕

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรม “อยุธยาศึกษาส…

อ่านต่อ...

กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ

กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ

กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ “๒๕๐ ปี ปัจฉิมกาลกรุงศรีอยุธยา : ปริวรรตบทเ…

อ่านต่อ...
1 2 3 4 5 21