การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถ…

อ่านต่อ...

การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการปร…

อ่านต่อ...

การประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ พ.ศ.2563 จ.บุรีรัมย์

การประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ พ.ศ.2563 จ.บุรีรัมย์

วันที่ ๑๒-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศ…

อ่านต่อ...

งานประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมฯ กำแพงเพชร

งานประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมฯ กำแพงเพชร

วันที่ ๑๑-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ รองผู้อำนวยการส…

อ่านต่อ...

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นฯ ครั้งที่ ๑๗

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นฯ ครั้งที่ ๑๗

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้ม…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเ…

อ่านต่อ...

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถ…

อ่านต่อ...

การประชุมเตรียมจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” ประจำปี ๒๕๖๒

การประชุมเตรียมจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” ประจำปี ๒๕๖๒

ตามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา …

อ่านต่อ...

สถาบันอยุธยาศึกษา มอบของที่ระลึกเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓

สถาบันอยุธยาศึกษา มอบของที่ระลึกเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษ…

อ่านต่อ...

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มาสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มาสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓

สถาบันอยุธยาศึกษา ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ…

อ่านต่อ...
1 2 3 41