การต้อนรับคณะจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

การต้อนรับคณะจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึก…

อ่านต่อ...

กิจกรรมเสวนาพิพิธทัศนะ เรื่อง “นุ่งห่มอย่างอยุธยา”

กิจกรรมเสวนาพิพิธทัศนะ เรื่อง “นุ่งห่มอย่างอยุธยา”

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมพิพิธสยาม ได้จัดกิจกรรมเสวนาพิพิธทัศนะ ครั้งที่ ๒…

อ่านต่อ...

การต้อนรับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การต้อนรับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตติยา พาวินั…

อ่านต่อ...

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษ…

อ่านต่อ...

โครงการ “โตโยต้า เมืองสีเขียว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

โครงการ “โตโยต้า เมืองสีเขียว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้จัดโครงการ …

อ่านต่อ...

กิจกรรม “ร่วมบุญสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย”

กิจกรรม “ร่วมบุญสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย”

วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรม “ร่วมบุญสงกรานต์ สืบส…

อ่านต่อ...

การต้อนรับคณะจากกลุ่มงานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

การต้อนรับคณะจากกลุ่มงานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา…

อ่านต่อ...

กิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย และพิธีมอบรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้งที่ ๑๕

กิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย และพิธีมอบรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้งที่ ๑๕

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย และพิธี…

อ่านต่อ...

แต่งชุดไทย ตามรอยละคร บุพเพสันนิวาส ที่สถาบันอยุธยาศึกษา

แต่งชุดไทย ตามรอยละคร บุพเพสันนิวาส ที่สถาบันอยุธยาศึกษา

#ตามรอยบุพเพสันนิวาส #สถาบันอยุธยาศึกษา #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ข…

อ่านต่อ...

การอบรมระบบจัดการข้อมูลพิพิธภัณฑ์แบบเครือข่าย (Museum Pool)

การอบรมระบบจัดการข้อมูลพิพิธภัณฑ์แบบเครือข่าย (Museum Pool)

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส…

อ่านต่อ...
1 2 3 28