ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถ…

อ่านต่อ...

การประชุมเตรียมจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” ประจำปี ๒๕๖๒

การประชุมเตรียมจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” ประจำปี ๒๕๖๒

ตามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา …

อ่านต่อ...

สถาบันอยุธยาศึกษา มอบของที่ระลึกเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓

สถาบันอยุธยาศึกษา มอบของที่ระลึกเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษ…

อ่านต่อ...

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มาสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มาสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓

สถาบันอยุธยาศึกษา ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. อาจารย์สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์ รองผู้อำ…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการป…

อ่านต่อ...

การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมต้อนรับคณ…

อ่านต่อ...

ร่วมพิธีเปิดศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา

ร่วมพิธีเปิดศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.จงก…

อ่านต่อ...
1 2 3 40