ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการท…

อ่านต่อ...

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษาฯ

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษาฯ

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคค…

อ่านต่อ...

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ อาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยา…

อ่านต่อ...

พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมา…

อ่านต่อ...

ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย

ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย

วันที่ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุว…

อ่านต่อ...

สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมแสดงในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๙

สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมแสดงในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๙

สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการ และอาจารย์กัน…

อ่านต่อ...

กิจกรรมการบรรยาย เรื่อง “หลักฐานและความรู้ใหม่เรื่องเครื่องถ้วยตระกูลไทในล้านนาและเครื่องสังกโลกสมัยสุโขทัย”

กิจกรรมการบรรยาย เรื่อง “หลักฐานและความรู้ใหม่เรื่องเครื่องถ้วยตระกูลไทในล้านนาและเครื่องสังกโลกสมัยสุโขทัย”

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรม…

อ่านต่อ...

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการขั…

อ่านต่อ...
1 2 3 34