๑๔ กุมภาพันธ์ วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”

๑๔ กุมภาพันธ์ วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมงานวั…

อ่านต่อ...

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๘

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๘

สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการ และอาจารย์กัน…

อ่านต่อ...

ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศ…

อ่านต่อ...

พิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม ประจำปี ๒๕๖๑

พิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม เพื่อเป็…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติฯ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติฯ

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำ…

อ่านต่อ...

กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ “อยุธยา พลิกอดีต มุมมองใหม่”

กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ “อยุธยา พลิกอดีต มุมมองใหม่”

วันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกับ คณะอนุกรรมการพิจารณาและเ…

อ่านต่อ...

กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ “อยุธยา พลิกอดีต มุมมองใหม่”

กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ “อยุธยา พลิกอดีต มุมมองใหม่”

วันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกับ คณะอนุกรรมการพิจารณาและเ…

อ่านต่อ...

ประชุมหารือเตรียมการโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ

ประชุมหารือเตรียมการโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้…

อ่านต่อ...

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อ…

อ่านต่อ...

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษ…

อ่านต่อ...
1 2 3 26