ต่อต้านคอร์รัปชั่น ประกาศเจตจำนงตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ต่อต้านคอร์รัปชั่น ประกาศเจตจำนงตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ต่อต้านคอร์รัปชั่น ประกาศเจตจำนงตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงา…

อ่านต่อ...

กิจกรรมแนะนำวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา

กิจกรรมแนะนำวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมแนะนำวารสารวิชาก…

อ่านต่อ...

ต้อนรับคณะจากสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

ต้อนรับคณะจากสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ต้อนรับคณะจากสำนักศิ…

อ่านต่อ...

เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ ๒๕๖๐

เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ ๒๕๖๐

เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ ๒๕๖๐ “ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์” (Korat…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะ…

อ่านต่อ...

โรงเรียนนานาชาติ KIS International School ๒๕๖๐

โรงเรียนนานาชาติ KIS International School ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมใ…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษาครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษาครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอ…

อ่านต่อ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น”

เมื่อวันที่ ๗ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิ…

อ่านต่อ...
1 2 3