พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีมอบรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้งที่ ๑๒

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีมอบรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้งที่ ๑๒

               เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมวัน…

อ่านต่อ...

กิจกรรมอบรมทางวิชาการ “อยุธยาศึกษาสัญจร” ครั้งที่ ๒

กิจกรรมอบรมทางวิชาการ “อยุธยาศึกษาสัญจร” ครั้งที่ ๒

               เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกร…

อ่านต่อ...

จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

                เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดประช…

อ่านต่อ...

โรงเรียนวัดบึงคา จ.สุพรรณบุรี ศึกษาดูงานที่สถาบันอยุธยาศึกษา

โรงเรียนวัดบึงคา จ.สุพรรณบุรี ศึกษาดูงานที่สถาบันอยุธยาศึกษา

               เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ต้อนรับคณะคร…

อ่านต่อ...

ต้อนรับและเลี้ยงรับรองคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย AEU ประเทศกัมพูชา

ต้อนรับและเลี้ยงรับรองคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย AEU ประเทศกัมพูชา

              วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๓๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ต้อน…

อ่านต่อ...
1 38 39 40 41