ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมวัฒนธรรมอยุธยาสู่อาเซียน ครั้งที่ ๒

ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมวัฒนธรรมอยุธยาสู่อาเซียน ครั้งที่ ๒

               เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดประชุมเต…

อ่านต่อ...

ภาพบรรยากาศในงานจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “อยุธยา:อดีต ณ ปัจจุบัน”

ภาพบรรยากาศในงานจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “อยุธยา:อดีต ณ ปัจจุบัน”

               ภาพบรรยากาศภายในงานจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “อยุธยา : อ…

อ่านต่อ...

ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

               เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อนร…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

               เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะเป็นหน่วย…

อ่านต่อ...

การจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

การจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

               เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา ไ…

อ่านต่อ...

กิจกรรมอบรมทางวิชาการ “อยุธยาศึกษาสัญจร” ครั้งที่ ๓

กิจกรรมอบรมทางวิชาการ “อยุธยาศึกษาสัญจร” ครั้งที่ ๓

              เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบร…

อ่านต่อ...

งาน”สุขสราญ มหาสงกรานต์” สืบสานประเพณีสงกรานต์

งาน”สุขสราญ มหาสงกรานต์” สืบสานประเพณีสงกรานต์

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมงาน…

อ่านต่อ...

กิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้นฯ เรื่อง “เปิงสงกรานต์ สืบสานตำนานข้าว

กิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้นฯ เรื่อง “เปิงสงกรานต์ สืบสานตำนานข้าว

               เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบร…

อ่านต่อ...

กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง พลวัตของท้องถิ่นฯ

กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง พลวัตของท้องถิ่นฯ

               เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมอยุ…

อ่านต่อ...
1 36 37 38 39 40