ศิลปะลายรดน้ำ และขั้นตอนการสร้างสรรค์ลายรดน้ำ

ศิลปะลายรดน้ำ และขั้นตอนการสร้างสรรค์ลายรดน้ำ

งานศิลปะลายรดน้ำเป็นหนึ่งในงานช่างสิบหมู่ประเภทช่างรัก และเป็นงานศิลปะไทยที…

อ่านต่อ...

งาน “มหกรรมวัฒนธรรม ๔ ภาค” และ “เฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครบรอบ ๑๐๐ ปี”

งาน “มหกรรมวัฒนธรรม ๔ ภาค” และ “เฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครบรอบ ๑๐๐ ปี”

สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อ.อุมาภรณ์ กล้าหาญ และ อ.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม รองผู…

อ่านต่อ...

โครงการสอนน้องเรียนศิลป์ “จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์”

โครงการสอนน้องเรียนศิลป์ “จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์”

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการสอนน้องเรียนศิลป์…

อ่านต่อ...

โครงการวัฒนธรรมอยุธยาสู่การพัฒนาอาเซียน ครั้งที่ ๓

โครงการวัฒนธรรมอยุธยาสู่การพัฒนาอาเซียน ครั้งที่ ๓

สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธย…

อ่านต่อ...
1 28 29 30 31 32 35