กิจกรรมการเขียนภาพการ์ตูน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖

กิจกรรมการเขียนภาพการ์ตูน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการ “สอนน้องเรียน…

อ่านต่อ...

พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬ…

อ่านต่อ...

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องอยุธ…

อ่านต่อ...

กิจกรรม “ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า”

กิจกรรม “ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า”

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันอยุธยาศึก…

อ่านต่อ...

พิธีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

พิธีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา เ…

อ่านต่อ...

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อาจารย์สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันอย…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะเป็นหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม…

อ่านต่อ...

โครงการสอนน้องเรียนศิลป์ กิจกรรมภาพพิมพ์ปูนปลาสเตอร์

โครงการสอนน้องเรียนศิลป์ กิจกรรมภาพพิมพ์ปูนปลาสเตอร์

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการ “สอนน้องเรียน…

อ่านต่อ...

ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก

ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถ…

อ่านต่อ...
1 2 3 4 5 33