กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ ๑ “เส้นสายลายกำมะลอ”

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ ๑ “เส้นสายลายกำมะลอ”

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิล…

อ่านต่อ...

กิจกรรมสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม

กิจกรรมสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา…

อ่านต่อ...

กิจกรรม “สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา”

กิจกรรม “สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา”

วันที่ ๒๓-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรม “สร้างสรรค์ศิลป์ถิ…

อ่านต่อ...

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษ…

อ่านต่อ...

การจำลองบรรยากาศ “อยุธยายามเย็น”

การจำลองบรรยากาศ “อยุธยายามเย็น”

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพร…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำ…

อ่านต่อ...

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใ…

อ่านต่อ...

การประชุมหารือในการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

การประชุมหารือในการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึก…

อ่านต่อ...

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึก…

อ่านต่อ...

การต้อนรับคณะจากโรงเรียนวัดสระแก้ว

การต้อนรับคณะจากโรงเรียนวัดสระแก้ว

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียน ระ…

อ่านต่อ...
1 2 3 4 5 35