ประชุมหารือและกำหนดรูปแบบกิจกรรมตามรอย อ.เฟื้อ หริพิทักษ์

ประชุมหารือและกำหนดรูปแบบกิจกรรมตามรอย อ.เฟื้อ หริพิทักษ์

มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ร่วมกับสถาบันอยุธยาศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระน…

อ่านต่อ...

โครงการค่ายศิลปะ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมจิตรกรรมไทยเอกรงค์ ๑

โครงการค่ายศิลปะ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมจิตรกรรมไทยเอกรงค์ ๑

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการค่ายศิลปะ …

อ่านต่อ...

การจัดกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมของสถาบันอยุธยาศึกษา

การจัดกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมของสถาบันอยุธยาศึกษา

คู่มือเทคนิคการจัดกิจกรรมค่ายวัฒนธรรม ฉบับสถาบันอยุธยาศึกษา กิจกรรมค่ายวัฒน…

อ่านต่อ...

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นำเสนอโครงการดำเนินการจัดหมวดหมู่

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นำเสนอโครงการดำเนินการจัดหมวดหมู่

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ นางสาวดรุณี โพธิ์พันธ์ และนางสาวธิติมา ศิริภาษ น…

อ่านต่อ...

มรภ.รำไพพรรณี เยี่ยมชมสถาบันอยุธยาศึกษา

มรภ.รำไพพรรณี เยี่ยมชมสถาบันอยุธยาศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ต้อนรับอาจารย์ บุคลากรสายวิ…

อ่านต่อ...

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษาฯ

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษาฯ

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธย…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธย…

อ่านต่อ...

ต้อนรับอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ต้อนรับอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา…

อ่านต่อ...
1 2 3 4 5 24