ประชุมเตรียมการจัด “งานไหว้วัดภูเขาทอง ประเพณีสองวัฒนธรรม”

ประชุมเตรียมการจัด “งานไหว้วัดภูเขาทอง ประเพณีสองวัฒนธรรม”

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธย…

อ่านต่อ...

การศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์

การศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์

คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะเป็นหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม…

อ่านต่อ...

การแสดงวิสัยทัศน์ ผู้ลงสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

การแสดงวิสัยทัศน์ ผู้ลงสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา มหา…

อ่านต่อ...

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธ…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธ…

อ่านต่อ...

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการทุกภาคส่วน

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการทุกภาคส่วน

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนว…

อ่านต่อ...

ต้อนรับคณะสาขาวิชาสังคมศึกษา มรภ.ราชนครินทร์

ต้อนรับคณะสาขาวิชาสังคมศึกษา มรภ.ราชนครินทร์

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธย…

อ่านต่อ...

สอศ. รับรางวัลระดับดี จากการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ARU KM Day

สอศ. รับรางวัลระดับดี จากการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ARU KM Day

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา โดยมี นายพัฑร์ แตงพันธ์ นางประ…

อ่านต่อ...

การประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๗

การประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๗

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมปร…

อ่านต่อ...
1 2 3 4 5 26