ถวายพระพรและสวดโพชฌังคปริตร ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ถวายพระพรและสวดโพชฌังคปริตร ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกันสวมเ…

อ่านต่อ...

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ป…

อ่านต่อ...

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2559

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2559

เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยา…

อ่านต่อ...

ประชุมการจัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทงราชภัฏกรุงเก่า

ประชุมการจัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทงราชภัฏกรุงเก่า

เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวย…

อ่านต่อ...

ต้อนรับคณะสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.พิบูลสงคราม

ต้อนรับคณะสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.พิบูลสงคราม

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยา…

อ่านต่อ...

ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมวันลอยกระทง

ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมวันลอยกระทง

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยา…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่ ๒/๒๕๕๙

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่ ๒/๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครง…

อ่านต่อ...

ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัย Asia Euro University (AEU)

ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัย Asia Euro University (AEU)

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย. ๕๙ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึก…

อ่านต่อ...
1 2 3 4 5 21