การประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๗

การประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๗

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมปร…

อ่านต่อ...

กิจกรรมแนะนำวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๒

กิจกรรมแนะนำวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๒

เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมแนะนำวารสารวิชาการอย…

อ่านต่อ...

การนำเสนอกระบวนการจัดการความรู้ “การจัดกิจกรรมค่ายวัฒนธรรม”

การนำเสนอกระบวนการจัดการความรู้ “การจัดกิจกรรมค่ายวัฒนธรรม”

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา ได้นำเสนอกระบวนก…

อ่านต่อ...

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อ…

อ่านต่อ...

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรากูร

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรากูร

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมพิธีเ…

อ่านต่อ...

โครงการค่ายศิลปะ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมจิตรกรรมไทยประเพณี ๒

โครงการค่ายศิลปะ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมจิตรกรรมไทยประเพณี ๒

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการค่ายศิลปะ…

อ่านต่อ...

กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมในชุมชนคลองสระบัว

กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมในชุมชนคลองสระบัว

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนควา…

อ่านต่อ...

ร่วมจัดนิทรรศการ “พระบารมีปกเกล้าชาวอยุธยา” ในการประชุมสภากาแฟ

ร่วมจัดนิทรรศการ “พระบารมีปกเกล้าชาวอยุธยา” ในการประชุมสภากาแฟ

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการ “พระบารมีปกเ…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ๗/๒๕๖๐

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ๗/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา ปูชตรีรัตน์ รองผู้อำนวย…

อ่านต่อ...

กิจกรรม “อยุธยาศึกษาสัญจร” รุ่นที่ ๙

กิจกรรม “อยุธยาศึกษาสัญจร” รุ่นที่ ๙

เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรม “อยุธยาศึกษาสัญ…

อ่านต่อ...
1 2 3 4 5 25