สัมมนาเพื่อหาข้อสรุปเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

สัมมนาเพื่อหาข้อสรุปเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

               เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

ประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เ…

อ่านต่อ...

พิพิธภัณฑ์บริบาลกับการจัดการมรดกวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

พิพิธภัณฑ์บริบาลกับการจัดการมรดกวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

พิพิธภัณฑ์บริบาลกับการจัดการมรดกวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ศาสตราจาร…

อ่านต่อ...

โครงการศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

โครงการศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

               ระหว่างวันที่ ๒๙ ส.ค. – ๑ ก.ย. ๕๘ ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและบ…

อ่านต่อ...
1 22 23 24 25 26 30