ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำหน่วยอนุรักษ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำหน่วยอนุรักษ์

เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะเป็นหน่วยอนุรักษ์ฯ…

อ่านต่อ...

กิจกรรม Workshop จิตรกรรมสีน้ำ “สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา”

กิจกรรม Workshop จิตรกรรมสีน้ำ “สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา”

เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรม Workshop จ…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอย…

อ่านต่อ...

กิจกรรมชุมชนต้นแบบด้านวัฒนธรรมตามแนวพระราชดำริ ครั้งที่ ๑

กิจกรรมชุมชนต้นแบบด้านวัฒนธรรมตามแนวพระราชดำริ ครั้งที่ ๑

เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมชุมชนต้นแบบ…

อ่านต่อ...

ต้อนรับคณะศิษย์เก่ารุ่นบุกเบิก วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก

ต้อนรับคณะศิษย์เก่ารุ่นบุกเบิก วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา ปูชตรีรัตน์ รองผู้อำนว…

อ่านต่อ...

การศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ประเทศอินโดนีเซีย

การศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ ๒๖-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุ…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา ปูชตรีรัตน์ รองผู้อำนวยก…

อ่านต่อ...

ประชุมเพื่อหารือเตรียมการจัดทำนิทรรศการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

ประชุมเพื่อหารือเตรียมการจัดทำนิทรรศการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธย…

อ่านต่อ...

ประชุมเพื่อหารือเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๗

ประชุมเพื่อหารือเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๗

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธย…

อ่านต่อ...
1 2 3 4 21