พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดพิธีถวายภัตตา…

อ่านต่อ...

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๔๒ น. สถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมพิธีบ…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะก…

อ่านต่อ...

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำหน่วยอนุรักษ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำหน่วยอนุรักษ์

เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะเป็นหน่วยอนุรักษ์ฯ…

อ่านต่อ...

กิจกรรม Workshop จิตรกรรมสีน้ำ “สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา”

กิจกรรม Workshop จิตรกรรมสีน้ำ “สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา”

เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรม Workshop จ…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอย…

อ่านต่อ...

กิจกรรมชุมชนต้นแบบด้านวัฒนธรรมตามแนวพระราชดำริ ครั้งที่ ๑

กิจกรรมชุมชนต้นแบบด้านวัฒนธรรมตามแนวพระราชดำริ ครั้งที่ ๑

เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมชุมชนต้นแบบ…

อ่านต่อ...

ต้อนรับคณะศิษย์เก่ารุ่นบุกเบิก วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก

ต้อนรับคณะศิษย์เก่ารุ่นบุกเบิก วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา ปูชตรีรัตน์ รองผู้อำนว…

อ่านต่อ...
1 2 3 4 22