ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการท…

อ่านต่อ...

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษาฯ

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษาฯ

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคค…

อ่านต่อ...

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ อาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยา…

อ่านต่อ...

พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมา…

อ่านต่อ...

ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย

ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย

วันที่ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุว…

อ่านต่อ...
1 2 3 35