การจัดกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมของสถาบันอยุธยาศึกษา

การจัดกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมของสถาบันอยุธยาศึกษา

คู่มือเทคนิคการจัดกิจกรรมค่ายวัฒนธรรม ฉบับสถาบันอยุธยาศึกษา กิจกรรมค่ายวัฒน…

อ่านต่อ...

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นำเสนอโครงการดำเนินการจัดหมวดหมู่

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นำเสนอโครงการดำเนินการจัดหมวดหมู่

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ นางสาวดรุณี โพธิ์พันธ์ และนางสาวธิติมา ศิริภาษ น…

อ่านต่อ...

มรภ.รำไพพรรณี เยี่ยมชมสถาบันอยุธยาศึกษา

มรภ.รำไพพรรณี เยี่ยมชมสถาบันอยุธยาศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ต้อนรับอาจารย์ บุคลากรสายวิ…

อ่านต่อ...

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษาฯ

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษาฯ

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธย…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธย…

อ่านต่อ...

ต้อนรับอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ต้อนรับอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา…

อ่านต่อ...

กิจกรรมชุมชนต้นแบบด้านวัฒนธรรมตามแนวพระราชดำริ ครั้งที่ ๒

กิจกรรมชุมชนต้นแบบด้านวัฒนธรรมตามแนวพระราชดำริ ครั้งที่ ๒

เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมชุมชนต้นแบบด้านวั…

อ่านต่อ...

กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ “๒๕๐ ปี ปัจฉิมกาลกรุงศรีอยุธยา:ปริวรรตบทเรียนเพื่อสร้างสรรค์อนาคต”

กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ “๒๕๐ ปี ปัจฉิมกาลกรุงศรีอยุธยา:ปริวรรตบทเรียนเพื่อสร้างสรรค์อนาคต”

เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค. ๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชากา…

อ่านต่อ...

กิจกรรม “อยุธยาศึกษาสัญจร” รุ่นที่ ๕

กิจกรรม “อยุธยาศึกษาสัญจร” รุ่นที่ ๕

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรม “อยุธยาศึกษาส…

อ่านต่อ...
1 2 3 22