๑๔ กุมภาพันธ์ วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”

๑๔ กุมภาพันธ์ วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมงานวั…

อ่านต่อ...

องค์ความรู้จากสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ พลิกอดีต มุมมองใหม่

วันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกับ คณะอนุกรรมการพิจารณาและเ…

อ่านต่อ...

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๘

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๘

สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการ และอาจารย์กัน…

อ่านต่อ...

ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศ…

อ่านต่อ...

พิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม ประจำปี ๒๕๖๑

พิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม เพื่อเป็…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติฯ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติฯ

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำ…

อ่านต่อ...

กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ “อยุธยา พลิกอดีต มุมมองใหม่”

กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ “อยุธยา พลิกอดีต มุมมองใหม่”

วันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกับ คณะอนุกรรมการพิจารณาและเ…

อ่านต่อ...
1 2 3 26