โครงการ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมการเขียนภาพการ์ตูน ป.๔-๖

โครงการ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมการเขียนภาพการ์ตูน ป.๔-๖

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการ “สอนน้องเรีย…

อ่านต่อ...

สอศ. รับรางวัลระดับดีเด่น จากการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ARU KM Day

สอศ. รับรางวัลระดับดีเด่น จากการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ARU KM Day

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ…

อ่านต่อ...

โครงการ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมการเขียนภาพการ์ตูน ป.๑-๓

โครงการ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมการเขียนภาพการ์ตูน ป.๑-๓

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการ “สอนน้องเรีย…

อ่านต่อ...

การร่วมจัดนิทรรศการ อยู่ดีกินดีอย่างกรุงศรีอยุธยา

การร่วมจัดนิทรรศการ อยู่ดีกินดีอย่างกรุงศรีอยุธยา

สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการ “อยู่ดีกินดีอย่างกรุงศรีอยุธยา” ในงานแสด…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะทำงานฝ่ายเนื้อหาการเสด็จเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมคณะทำงานฝ่ายเนื้อหาการเสด็จเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการส…

อ่านต่อ...

โครงการ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมการเขียนภาพการ์ตูน ป.๑-๓

โครงการ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมการเขียนภาพการ์ตูน ป.๑-๓

วันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการ “สอนน้องเรียน…

อ่านต่อ...

กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวั…

อ่านต่อ...

เทคนิคการสำรวจและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เทคนิคการสำรวจและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา ได้นำเสนอกระบวนการจั…

อ่านต่อ...

ประชุมกับคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจัดทำสื่อสารคดี ประวัติศาสตร์อยุธยา

ประชุมกับคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจัดทำสื่อสารคดี ประวัติศาสตร์อยุธยา

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึก…

อ่านต่อ...

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อาจารย์สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันอย…

อ่านต่อ...
1 2 3 30