ต้อนรับอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ต้อนรับอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา…

อ่านต่อ...

กิจกรรมชุมชนต้นแบบด้านวัฒนธรรมตามแนวพระราชดำริ ครั้งที่ ๒

กิจกรรมชุมชนต้นแบบด้านวัฒนธรรมตามแนวพระราชดำริ ครั้งที่ ๒

เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมชุมชนต้นแบบด้านวั…

อ่านต่อ...

กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ “๒๕๐ ปี ปัจฉิมกาลกรุงศรีอยุธยา:ปริวรรตบทเรียนเพื่อสร้างสรรค์อนาคต”

กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ “๒๕๐ ปี ปัจฉิมกาลกรุงศรีอยุธยา:ปริวรรตบทเรียนเพื่อสร้างสรรค์อนาคต”

เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค. ๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชากา…

อ่านต่อ...

กิจกรรม “อยุธยาศึกษาสัญจร” รุ่นที่ ๕

กิจกรรม “อยุธยาศึกษาสัญจร” รุ่นที่ ๕

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรม “อยุธยาศึกษาส…

อ่านต่อ...

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดพิธีถวายภัตตา…

อ่านต่อ...

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๔๒ น. สถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมพิธีบ…

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะก…

อ่านต่อ...
1 2 3 21